EnglishTurkish

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ayhan DÖNER
Dekan 
 
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Prof. Dr. Cem BAYGIN
Prof. Dr. M. Emin RUHİ
Üye Üye Üye
     
Doç. Dr. Necdet TOZLU   Doç. Dr. Cem Şems TÜMER   
Üye Üye
   
   Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan AKARTEPE  
  Üye  
   
 
Yılmaz ÖZKER
Fakülte Sekreteri
(Raportör)