EnglishTurkish

Esaslar

  1. Kütüphanemize yapılacak ödünç kitap talebine yönelik işlemlerden diğer üniversitelerin sadece akademik personeli, “VIII. Kütüphaneler Arası Yayın Ödünç Verme Esasları” çerçevesinde yararlanabilir. Fakültemiz akademik personeli dışındaki diğer kullanıcılarımızın ödünç kitap işlemleri ise, talepte bulunulacak kütüphanenin ödünç kitap vermeye ilişkin kuralları elverdiği takdirde yapılacaktır.
  2. Kütüphaneler arası ödünç işlemleri kurumlar arasında gerçekleştirilir. Başka bir üniversitenin akademik personelinin Fakültemiz Kütüphanesinden ödünç almak istediği yayın için, KİTS (Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla mensubu bulunduğu Üniversite biriminin kütüphane yetkilisinden talepte bulunması; Fakültemiz Kütüphanesinden yararlanma hakkı olanların başka bir kütüphaneden yapacağı ödünç kitap işlemleri için ise, Fakültemiz Kütüphanesine başvurması gereklidir.
  3. Diğer üniversitelerden kitap talep edecek olan kütüphanemizden yararlanma hakkı bulunan kullanıcılarımızın, “Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap Talep Formu”nu doldurması gerekir. (Forma bu linkten ulaşabilirsiniz) Formlarda belirtilen tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
  4. Kütüphaneler arası ödünç verme işlemleri bu Yönergenin “III. Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Yayınlar”a ilişkin hükümleri esas alınarak uygulanır. Ayrıca, en son baskı ders kitapları ve baskısı tek olan yayınlar da ödünç verilemez. Kütüphaneler arası ödünç verme sistemimizde yayın ayırtma imkânı da bulunmamaktadır.
  5. Yayınlar kullanıcının isteği doğrultusunda taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir ve iadenin de aynı şekilde yapılması istenir.
  6. Kütüphaneler arası ödünç almadan doğan her türlü ücret ve posta masrafı kullanıcı tarafından peşin olarak karşılanır.
  7. Gerek diğer üniversitelerden gelen ödünç taleplerinde gerekse kütüphanemizden yararlanma hakkı bulunan kullanıcılarımız için diğer üniversitelerden yapmış olduğumuz taleplerde, zamanında iade edilmeyen yayınlar için bu Yönergenin “V. Süresi İçinde İade Edilmeyen ve Kaybedilen Yayınlar”a ilişkin hükümleri uygulanır. Diğer üniversitelerden gelen ödünç taleplerinde, Yönergenin uygulanması ile ilgili sorumluluk ödünç talebinde bulunan kütüphaneye aittir. İadeye ilişkin esaslara riayet etmeyen kütüphane, başka bir yayın için ödünç alma talebinde bulunamaz.
  8. Diğer üniversitelerden gelen ödünç talebi en fazla 3 (üç) kitap ve azami 1 (bir) aylık süre ile sınırlıdır. Bu süre, ödünç kitabın Kütüphanemizce postaya/kargoya verildiği tarihten itibaren başlar. Başka bir kullanıcı isteği yoksa ödünç alınan yayınların süresi en fazla 1 (bir) kez uzatılır. Uzatma süresi azami 7 (yedi) gün olup, uzatma talebi için yeni form doldurulması gerekmektedir. Kütüphanemizden yararlanma hakkı bulunan kullanıcılarımız için diğer üniversitelerden yapmış olduğumuz taleplerde ise, talepte bulunulan kütüphanenin kuralları uygulanır. Ödünç alınan kitapların ilgili kütüphaneye zamanında gönderilebilmesi için iade süresinin dolmasına 3 (üç) gün kala Kütüphanemize teslim edilmesi gerekmektedir.
  9. Kütüphane görevlimiz gereklilik halinde, kütüphaneler arası ödünç sürecindeki herhangi bir kitabın teslim süresinden önce iadesini kullanıcıdan talep edebilir.