EnglishTurkish

Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin öz kaynaklarından oluşturulan bütçe ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilerek yurt içinde bulunan üniversiteler ile yurtdışında bulunan ve YÖK tarafından denkliği tanınan üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlayan bir programdır. Programın hukuki yapısı 2011 yılında oluşturulmuş ve 2013 Mart ayında aktif hale getirilmiştir. Yurtdışında bulunan üniversitelere programın tanıtımını yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Erzincan Üniversitesinde Mevlana Değişim Programı hızlı bir şekilde aktif hale gelmiş, YÖK tarafından belirlenen takvime uygun olarak değişim başlatılmıştır. Şu ana kadar Kazakistan Üniversiteleri ile anlaşma imzalanmış olup 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle değişim başlayacaktır. Mevlana Değişim Programı, gelen öğrenci ve öğretim elemanına hibe sağlaması açısından dünyada benzeri olmayan bir programdır.

Mevlana Değişim Ofisi, 25 Şubat 2013 tarihinde Kurumsal Koordinatör Recep GÜLMEZ’in atanmasıyla resmen kurulmuş oldu. Ofis Eski Sağlık Yüksekokulu binası Zemin katta hizmet vermektedir. İrtibat bürosu olarak aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü kullanılmaktadır.

Mevcut durum itibariyle, kurumsal koordinatör ve ofis koordinatörü olmak üzere iki kişi çalışmaktadır.
Mevlana Kurumsal Koordinatörü Emine ÇAVDAR ATAMAN
Ofis Koordinatörü Nihan ÇELİKER

 

Hukuk Fakültesi Mevlana Birim Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Duygu ÖZER 16040 hdozer@erzincan.edu.tr
Hukuk Fakültesi Mevlana Bölüm Koordinatörü
Arş. Gör. Elif KÖKÜSARI
16036 elif.kokusari@erzincan.edu.tr
Arş. Gör. Münevver TEMİR
16033 munevver.temir@erzincan.edu.tr

Mevlana Programının Yürütülmesinde Aşağıda Belirtilen Mevzuat Geçerlidir.

 1. Mevlana Yönetmeliği
 2. Mevlana Programı Ödemelerle ilgili Usul ve Esaslar
 3. Erzincan Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Yönergesi
 ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

Mevlana Programı öğrenci değişimi en az 1 (bir) dönem en fazla 2 (iki) dönem olmak üzere aynı akademik yıl içinde gerçekleştirilir. Öğrenci değişimi yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak güz ve/veya bahar dönemlerinde gerçekleşir.

Değişime katılacak öğrencilerin aşağıdaki kriterleri sağlamış olması gerekir:

 1. Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olması
 2. Hazırlık, Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim Öğrencisi olmaması
 3. Ön Lisans, Lisans öğrencisi ise en az 2.50 not ortalamasına sahip olması
 4. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi ise en az 3.00 not ortalamasına sahip olması
 5. Gidilecek Kurumun dilini iyi derecede bilmesi (Üniversitemizin yapacağı sınavdan en az 65 alması veya dengi bir sınavdan bu puanı alması) gerekmektedir.

 Not: Başvuru sırasında öğrencilerin hazırlık sınıfı olmaması ve 1. sınıfın ilk dönemini bitirmiş olması gerekir.

 ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİ

Mevlana Değişim Programına YÖK kararı ile ders verebilecek personel katılabilir. Program, öğretim elemanları için sadece ders verme hareketliliğini kapsamaktadır. Dolayısıyla , Okutman, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyeleri ders verme amacıyla programdan yararlanabilirler. Bir öğretim elemanı haftada en az 6 saat ders vermekle yükümlü olup programa minimum 1 hafta maksimum 3 ay katılabilirler. Bu süreler dışında programdan yararlanamazlar. Ders vermekle yükümlü olan öğretim elemanından gidilecek kurumun eğitim dilini etkin kullanması beklenmektedir. Eğitim Dili Türkçe olan üniversitelerin dışında kalan üniversitelere gidecek öğretim elemanı bu üniversitelerin eğitim dilini bildiğine dair belge sunması gerekmektedir. Bu belge, KPDS, ÜDS, YDS veya dengi bir sınavdan 70 veya dengi puan olması gerekir. Şayet bu belgeler yoksa üniversitemizin yapacağı, 4 farklı beceriye (Okuma, Konuşma, Dinleme ve Yazma) dayanan sınavdan 70 alması gerekir. Programa katılmaya hak kazanan personel 2547 sayılı kanunun 39. Maddesine uygun olarak görevlendirilir. Program sonunda değişime dair yaptığı çalışmaların bir nüshasını ve hibe ödemesi ile ilgili belgeleri bölüm koordinatörüne teslim eder.

 BELGELER

Aşağıdaki belgelerin Bölüm/ABD koordinatörünün kontrolünde doldurulması önem arz eder.

ÖĞRENCİ BELGELERİ 

Gitmeden Önce

 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu(Bu form öğrencinin yabancı dil sınavına girmeden önce kullanacağı form olup ön değerlendirmenin yapılması için gereklidir)
 2. Öğrenci Hareketlilik Sözleşmesi
 3. Öğrenim Protokolü
 4. Öğrenci Başvuru Formu
 5. Öğrenci Bilgi Formu
 6. Öğrenci Kabul Belgesi(Gidilecek Kurum Tarafından Doldurulacak, İmzalı ve Mühürlü olması gerek)   Öğrenci Beyannamesi (Öğrencinin Yükümlülükleri ve Haklarını Gösterir Belge)
 7. Yönetim Kurulu Belgesi (Bu belge öğrenci gideceği kurumdan kabul aldıktan sonra Fakülte/MYO/YO Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır)

Faaliyet Bittiğinde

 1. Katılım Belgesi (Gidilen Kurum Tarafından İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde Doldurulacak)
 2. Nihai Rapor 
 3. Not Dökümü
 4. Pasaport Giriş Çıkış Sayfalarını Gösteren Fotokopi
 5. Uçak Biniş Kartları (Boarding Pass)

ÖĞRETİM ELEMANI BELGELERİ  

Gitmeden Önce

 1. Aday Öğretim Elemanı Başvuru Formu    (Bu belge Kurum Koordinatörlüğüne Teslim Edilecek)
 2. Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı    (1 Nüsha Kurum Koordinatörlüğünde-1 Nüsha Birimde/Bölümde-1 Nüsha Gidilecek Kurumda Kalacak)
 3. Öğretim Elemanı Bilgi Formu   (Bu form  seyahat ve gündelikler hesaplandıktan sonra gitmeden önce Kabul Belgesi alındıktan sonra doldurulacak)
 4. Yabancı Dil Belgesi
 5. Kabul Belgesi     (Bu belge karşı kurumdan alınacak- Bu belgede süre, ders saati ve bölümü yazılacak)
 6. Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi  (Hibenin hesaba yatırılması için gerekli belge)
 7. Seyahat Belgesi Faturası

Hareketlilik Bitince

 1. Öğretim Elemanı Katılım Belgesi (Gidilen Kurum tarafından doldurulacak)
 2. Öğretim Elemanı Nihai Rapor
 3. Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı (Karşı Kurum Tarafından İmzalı ve Mühürlü olması gerek)
 KOORDİNATÖR BELGELERİ
 1. Başvuru Uygunluk Belgesi (Bu belge öğrenciler için geçerlidir. Yabancı dil puanı yönergede belirtilen sınavlarda alınan puandır.)
 2. Mevlana Alan Kodları
 3. Tanınma Talep Dilekçesi  (Bu belge ülkeye göre alfabetik olarak düzenlenip, ön görüşmeler yapıldıysa YÖK denkliği için Kurum Koordinatörüne imzasız ve email yoluyla gönderilir)
 İKİLİ ANLAŞMALAR

2016-2017 dönemi Mevlana anlaşmaları ektedir.