EnglishTurkish

Hakkımızda

Erzincan Hukuk Fakültesi, 27.06.1987 tarih ve 3389 sayılı Kanunla Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Öğretim faaliyetlerine 1991-1992 eğitim öğretim yılında Erzincan’da başlamış, ancak 13 Mart 1992 tarihinde yaşanan deprem nedeni ile öğrencilerimiz öğrenimlerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etmek zorunda kalmışlardır. Yeni hizmet binası ve diğer sosyal tesislerin tamamlanmasını müteakip, 1993–1994 eğitim-öğretim yılında tekrar Erzincan’da öğretime başlanmıştır. 01.03.2006 tarihinde Erzincan Üniversitesinin kurulmasıyla (12.08.2006 tarihi itibariyle), Fakültemiz, Atatürk Üniversitesinden ayrılarak Erzincan Üniversitesine bağlanmış, Erzincan Üniversitesinin adı  09.05.2018 tarih ve 7141 sayılı Kanuna eklenen  madde 6 ile  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi şeklinde değiştirilmiştir.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, merkezi yerleşkeden farklı olarak şehir merkezinden 3 km uzaklıktaki yerleşkede bulunmaktadır. Fakültemizde 6 derslik, 1 bilgisayar sınıfı, 1 duruşma salonu ile yaklaşık 30.000 eser ve süreli yayının mevcut olduğu zengin bir kütüphane ve 100 kişilik bağımsız bir okuma salonu bulunmakta; tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize internet hizmeti verilmektedir. Kütüphanemizde akademik personel ve öğrencilerimizin yararlanmaları amacıyla, aylık olarak güncellemeleri yapılan, içtihat ve mevzuat bilgi bankası programları mevcuttur. Ayrıca 2009- 2010 öğretim yılında tamamlanan amfiler grubunda 2 adet 350 kişilik, 4 adet 250 kişilik toplam 6 amfi, 1 adet 250 kişilik konferans salonu ve 1 adet öğrenci kafeteryası öğrencilerimizin hizmetindedir.

 

Fakültemiz genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemizde; 4 Profesör, 2 Doçent Doktor, 21 Doktor Öğretim Üyesi ve 36 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.  Ayrıca fakültemizde yetişen pek çok öğretim üyesi ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapmakta ve bizlerle akademik işbirliğine devam etmektedir.

 

Erzincan Binali Yıldırım Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını 1996–1997 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Şu ana kadar Fakültemizden binlerce öğrenci mezun olmuştur. Fakültemize 2021-2022 öğretim yılında EA puan türünden en düşük 403.972, en yüksek 410.560 puan alan 308 öğrenci kabul edilmiştir. Ayrıca Fakültemizin 8 okul birincisi, 10 dikey geçiş ve 10 yabancı öğrenci kontenjanı mevcut olup, 2 nci ve 3 ncü sınıflar için 4’er kurumlararası yatay geçiş kontenjanı ve  tüm sınıflar için genel öğrenci kontenjanının % 20’si oranında merkezi yatay geçiş kontenjanı mevcuttur. Halen Fakültemizde 755’si kız ve 798’si erkek olmak üzere toplam 1553 öğrenci öğrenim görmektedir.

 

Fakültemizde 2002–2003 öğretim yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak kamu hukuku ve özel hukuk anabilim dallarında yüksek lisans öğretimine başlanmıştır. Ayrıca 2007–2008 öğretim yılından itibaren Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kamu hukuku, özel hukuk ve mali hukuk anabilim dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimine, 2010-2011 öğretim yılından itibaren kamu hukuku anabilim dalında, 2012-2013 öğretim yılından itibaren özel hukuk anabilim dalında doktora öğretimine başlanmıştır. Her yıl tezli yüksek lisans programlarına 10, tezsiz yüksek lisans programlarına 30, kamu hukuku ve  özel hukuk doktora programlarına ise 5’er öğrenci kabul edilmektedir. Bugüne kadar tezli  – tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından çok sayıda öğrenci mezun olmuştur.

 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1997 yılından itibaren kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz, C.VI, S.1-4, Aralık 2002 sayısı ile birlikte “Ulusal Hakemli Dergi” niteliğini kazanmış olup; 2003 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanır hale gelmiştir. Fakülte dergimiz Tübitak Ulakbim ulusal veri tabanlarından taranabilir dergiler arasında yer almaktadır. Herhangi bir ilan ya da duyuruya gerek olmaksızın tüm hukuk camiasından gelecek akademik nitelikteki çalışmalar dergimizin çıkacak müteakip sayıları için değerlendirmeye alınıp, “hakemlerce uygun görülenler“ yayımlanabilmektedir. Son olarak dergimizin C.XXV, S.2 Aralık – 2021 sayısı yayımlanmıştır.

 

Bugüne kadar fakültemiz, “ulusal” ve “uluslararası” düzeyde bir çok sempozyum, panel ve konferanslar gerçekleştirmiş, bu bağlamda diğer hukuk fakültelerinden ve yurtdışından çok sayıda değerli katılımcıyı konuk etmiştir.

 

Fakültemiz mezunları  girdikleri mesleki sınavlarda başarılı sonuçlar almaktadır. Özellikle Adli ve İdari Yargı Hâkim Adaylığı yazılı sınavlarında öğrencilerimizin gösterdiği başarı oranı oldukça yüksektir. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim ve savcı olarak, bir kısmı çeşitli hukuk fakültelerinde öğretim elemanı olarak, önemli bir bölümü de serbest avukat olarak mesleki hayatlarını sürdürmektedir.