EnglishTurkish

UKRAYNA’DAN YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN İNTİBAK SINAVI TAKVİMİ VE TALİMATLARI

İNTİBAK SINAVI TAKVİMİ VE TALİMATLARI

  1. İntibak sınavı, yatay geçiş hakkı kazanan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere yapılacaktır.
  2. Sınavda, öğrencinin Ukrayna’da kayıtlı olduğunu beyan ettiği eğitim-öğretim yılından bir önceki yılın ders ve müfredatından soru sorulacaktır.
  3. Sınavda 50 puan ve üzerinde not alan öğrencinin, beyan ettiği sınıf ve yıla kaydı yapılacaktır. 50 puanın altında puan alan öğrencinin kaydı ise, beyan ettiği eğitim-öğretim yılından bir alt yıla yapılacaktır.
  4. İntibak sınavı sonrasında öğrencinin belirli bir sınıfa/yıla kaydedilmiş olması, kendisine sunduğu veya sunacağı belgelere göre, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”nın uygulanmasına ve bu esaslar uyarınca alt sınıflardan ders verilmesine engel değildir.
  5. Fakültemize kayıt ve intibakı yapılan öğrenci kendisine tanınan sürenin sonuna kadar evraklarının aslını veya noter onaylı nüshalarını ibraz etmez veya ibraz edilen evraklardan daha önceki beyanlarının doğru olmadığı anlaşılırsa, Fakültemiz, öğrenciyi alt sınıflara nakletme veya gerektiğinde kaydını silme yetkisine sahiptir.

 

SINAV TARİHİ: 26 Nisan 2022 Salı

SINAV SAATİ: 14:00

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email