TEK DERS SINAVI G.A.N.O. BARAJ SINAVI
Sınav Tarihi: 05.10.2020 Saat: 10.00Sınav Tarihi: 06-07 Ekim 2020 Saat:10.00
Başvuru Tarihi: En geç 01.10.2020 tarihine kadar Tek Ders Sınav Dilekçesini e‐Posta (erchukuk@erzincan.edu.tr) yoluyla veya Faks üzerinden (0 446 225 17 45)  Fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

 

Başvuru Koşulları: Öğrencinin sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak başarısız olduğundan dolayı mezun olamayan öğrenciler.

EBYU Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (d) fıkrasına göre;

d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için ilgili kurul tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları güz ve bahar yarıyıllarında bütünleme sınavlarından sonra; yaz okulu sonrasında ise yaz okulu notlarının kesinleşmesinin ardından yapılır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır;
başarısızlık halinde ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır. Tek ders sınavında alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Başvuru Tarihi: En geç 05.10.2020 tarihine kadar GANO Baraj Sınavı Dilekçesini e‐Posta (erchukuk@erzincan.edu.tr) yoluyla veya Faks üzerinden (0 446 225 17 45)  Fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

 

Başvuru Koşulları: GANO’ ları 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrenciler son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldığı derslerden en fazla 3 ders için başvurulabilir.

EBYU Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (g) fıkrasına göre;

g) Mezuniyet GNO baraj sınavı: GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı yaparak öğrenimlerine devam ederler.