EnglishTurkish

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ TEK DERS VE GANO BARAJ SINAVLARI HK

 TEK DERS SINAVI G.A.N.O. BARAJ SINAVI
Sınav Tarihi:

24.06.2021 Saat: 14.00

Sınav Tarihi:

29-30 Haziran 2021 

Başvuru Tarihi: En geç 23.06.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar (16.00)

Tek Ders Sınav Dilekçesini e‐Posta (erchukuk@erzincan.edu.tr) yoluyla veya Faks üzerinden (0 446 225 17 45)  Fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Tarihi: En geç 28.06.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar (16.00)

GANO Baraj Sınavı Dilekçesini e‐Posta (erchukuk@erzincan.edu.tr) yoluyla veya Faks üzerinden (0 446 225 17 45)  Fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Koşulları: Öğrencinin sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak başarısız olduğundan dolayı mezun olamayan öğrenciler.   Başvuru Koşulları: GANO’ ları 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrenciler son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldığı derslerden en fazla 3 ders için başvurulabilir.
EBYU Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (d) fıkrasına göre;   EBYU Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (g) fıkrasına göre;
d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FD veya FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için ilgili kurul tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve ilgili birime dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları güz ve bahar yarıyıllarında bütünleme sınavlarından sonra; yaz okulu sonrasında ise yaz okulu notlarının kesinleşmesinin ardından yapılır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır;
başarısızlık halinde ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır. Tek ders sınavında alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilir.
g) Mezuniyet GNO baraj sınavı: GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı yaparak öğrenimlerine devam ederler.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email