Öğrenci Kulüpleri

OMBUDSMANLIK KULÜBÜ
Akademik Danışman Arş. Gör. Ahmet Töresin ODLUYURT
Kulüp Başkanı Tuğbanur ÖCAL
Kuruluş Tarihi  27.02.2019
Amacı / Hedefi  Kulüp üyelerinin toplumsal ve kültürel gelişimlerine ve araştırmacı ve yaratıcı niteliklere sahip olmalarını, eğitsel, sosyal, bilimsel ve kültürel amaçlı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak.

 

BİNİCİLİK VE GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU KULÜBÜ
  Akademik Danışman Arş. Gör. Murat UYUMAZ
Kulüp Başkanı Alp Zekeriya BİNGÖL
Kuruluş Tarihi  12.11.2018
Amacı / Hedefi  Binicilik, geleneksel Türk okçuluğu ve Türkiye Geleneksel Spor Dallarına bağlı olan atlı okçuluk sporları ile ilgili gerekli donanımları temin etmek suretiyle bu sporlar hakkında kurslar düzenleyerek bu alanda sporcular yetiştirmek.

 

FİKİR MEŞALESİ KULÜBÜ
Akademik Danışman Dr. Öğretim Üyesi Melih SÖNMEZ
Kulüp Başkanı  Rabia Sena KAYA
Kuruluş Tarihi  26.04.2016
Amacı / Hedefi  Alanında uzman kişiler aracılığıyla derslerde öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesinin yanında sağlık, sosyal, tarihi, felsefi, kültürel, sanatsal ve hukuki gelişimin sağlanması için çalışmalar yapmak.

 

HUKUKTA KARİYER KULÜBÜ
hkk Akademik Danışman Hasan İBA
Kulüp Başkanı  Esra Nur MERAL
Kuruluş Tarihi  02.03.2011
Amacı / Hedefi  Üniversite yaşamı sonrasında öğrencilerin, çalışabilecekler iş olanakları ve kariyer planlamaları hakkında bir vizyon kazandırabilmek ve kariyer planlamaları husunda rehberlik hizmeti vermek amacıyla konferans, panel, sempozyumlar, seminer vb. gibi kültürel etkinlikler düzenlemek.

 

S.N. TARİH ETKİNLİK TÜRÜ KONUSU
1. 25 Nisan 2012 Dergi “Anten” isimli Dergi
2. 11 Mayıs 2012 Seminer “TBMM ile ilgili temel kavramlar, kanun yapım süreci, TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları ile TBMM’ de Kariyer ve Staj İmkanları
3. 14 Şubat 2014 Eğitim KPSS Eğitim Bilimleri,  ÖABT ve Yeni Sınav Sistemi Hakkında Bilgilendirme
4. 23-27 Mayıs 2016 Yarışma Farazi Dava Duruşma

 

 FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
Akademik Danışman
Kulüp Başkanı  Süleyman SUBAŞI
Kuruluş Tarihi  20.04.2011
Amacı / Hedefi  Erzincan Üniversitesi öğrencilerini ders dışında yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar çerçevesinde ve üniversite tarafından sağlanan olanaklarla, fotoğraf ve fotoğrafçılığa ilgi duyan ancak yeterli bilgisi olmayan öğrencilere fotoğrafçılığın temel teknikleri hakkında teorik dersler verip, kurslara devam eden öğrencileri yetiştirip sanatsal fotoğraflar çekebilecek kapasiteye getirmek.

 

S.N. TARİH ETKİNLİK TÜRÜ KONUSU
1. 20-26 Mart 2012 Kurs Fotoğrafçılık Kursu
2. 13 -14 Nisan 2013 Kültürel Etkinlik Karma Fotoğraf Sergisi
3.  8 Kasım 2013 Kültürel Etkinlik Tanışma Partisi (Kulüp Üyeleri)

 

KİTAPLA YAŞAM KULÜBÜ
Akademik Danışman
Kulüp Başkanı  Haşim KARTAL
Kuruluş Tarihi  04.04.2012
Amacı / Hedefi   Erzincan Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle moral ve kişilik gelişimlerini desteklemek, beden ve ruh sağlığını korumak boş zamanlarının değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak

 

S.N. TARİH ETKİNLİK TÜRÜ KONUSU
1. 13 Nisan 2014 Kültürel Etkinlik 1. Erzurum Kitap Fuarına Katılım
2. 6 Mayıs 2014 Konferans Kaan Muat YANIK

 

HUKUK VE ADALET KULÜBÜ
Akademik Danışman Arş. Gör. Mustafa ÇİÇEK
Kulüp Başkanı  Selami MELEK
Kuruluş Tarihi  25.02.2016
Amacı / Hedefi  Öğrencilerin hukuk alanında bilgi birikimlerini geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda seminerler ve konferanslar düzenlemek, hukuk ve bağlantılı disiplinlerde, Üniversiteler, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, HSYK, Yüksek Mahkemeler gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek.

 

S.N. TARİH ETKİNLİK TÜRÜ KONUSU
1. 20 Nisan 2016 Konferans “Uyuşturucu İle Mücadele “
2. 24-25 Nisan 2016 Konferans “Hukuk ve Ekonomi İlişkisi”

 

YEŞİL YOL KULÜBÜ
Akademik Danışman Arş. Gör. Hasan ÇİFTÇİ
Kulüp Başkanı Oğuz TERLEMEZ
Kuruluş Tarihi 13.02.2018
Amacı / Hedefi  Öğrencilerin Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek.

 

SOSYAL FARKINDALIK KULÜBÜ
  Akademik Danışman Arş. Gör. Murat UYUMAZ
Kulüp Başkanı  Mehmet Atilla AZAKLI
Kuruluş Tarihi  28.03.2017
Amacı / Hedefi   Üniversite içinde ve dışında, üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkararak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak ve tüm üniversite camiasının faydalanmasına imkan sağlamak üzere sosyal alanda hiç bir bireyi ayırmadan toplumun ihtiyaçları doğrultusunda toplumdaki eksik noktların fark edilmesini sağlamak ve bu noktlar yönünde çalışmalar yapmak.

 

HAYAT,ÜLKÜ VE MEDENİYET AKADEMİSİ KULÜBÜ
Akademik Danışman
Kulüp Başkanı  Hürkan KILIÇASLAN
Kuruluş Tarihi  26.09.2017
Amacı / Hedefi   Yapılacak çok çeşitli spor müsabakaları gibi aktivitelerle öğrencilere Üniversitenin asıl varlık sebebi olan yaşamayı yani hayatı, en yakın ve dolu bir şekilde yaşatmak. Her türlü konferans, dinleti, panel, söyleşi gibi faaliyetlerle gençliğe yaşamanın yegane gayesi olan ve her türlü manayı şamil Ülküyü yani asırlarca merhametin, azametin sancaktarı olan büyük bir Milletin varoluşundaki sebepleri hatırlatıp unutturmamak.