Bilimsel Etkinlikler

6-7-8-13 Mart 2012

“Yeni Türk Ticaret Kanunu”

SEMİNER

 

                 Fakültemiz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şafak NARBAY tarafından “Erzurum ABİGEM – Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi”nin gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine, Erzincan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve diğer ticari kurum ve kuruluşların temsilcilerine 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan “6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu” hakkında 6-7-8 ve 13 Mart tarihlerinde Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda dört gün süreyle eğitim semineri verilmiş ve seminere katılanlara 15 Mart 2012 tarihinde katılım belgeleri takdim edilmiştir.

 

 

 

Doç. Dr. Şafak NARBAY’a katkılarından dolayı Erzurum ABİGEM Direktörü Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN tarafından “Teşekkür Belgesi” takdim edilmiştir.

 

9 Aralık 2011

“İnsan Haklarının Gelişimi”

KONFERANS

 

           10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında 9 Aralık 2011 Cuma günü saat 14.00’de  Fakültemiz Konferans Salonunda Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emin RUHİ tarafından “İnsan Haklarının Gelişimi” konulu konferans verildi.

           Konferansa Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Cem BAYGIN, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Habip YILMAZ, Hukuk Fakültesi öğretim elemanları, Hukuk Fakültesi ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Erzincan Tarım Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Konferansta insan haklarının tarihçesi, insan haklarına ilişkin milletlerarası sözleşmeler, insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

 

5 Aralık 2011 

 “Kadın Hakları”

PANEL

 
            5 Aralık 2011 tarihinde Kadın Hakları Günü etkinlikleri kapsamında Fakültemiz Konferans Salonunda“Kadın Hakları” konulu panel düzenlendi.
           Panele Erzincan Vali Yardımcısı Ayhan AKPAY, Belediye Başkan Vekili Mehmet ŞİRECİ, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet ŞAFAK, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa SARIGEDİK, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr.N.Fahri TAŞ, üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 
           Panel Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Cem BAYGIN’ın açılış konuşmasıyla başladı.    Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Ayhan DÖNER, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan UÇAR, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN’in panelist olarak katıldığı etkinlikte,  “Kadın Hakları” konusunda hukuki değerlendirmeler yapıldı.

          Panelde kadın haklarının gelişimi, kadın hakları ile ilgili milletlerarası sözleşmeler, Türk Medeni Kanununun kadınlara tanıdığı haklar ve Türk Ceza Kanununun kadını korumaya yönelik düzenlemeleri ile uygulamada görülen kadın hakları ihlalleri ele alınıp değerlendirildi.

 

26 Kasım 2011 

“Yeni Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklik ve Yenilikler”

PANEL

 
 
      26 Kasım 2011 tarihinde Erzincan Barosu konferans salonunda  baroya kayıtlı avukat ve stajyerlere yönelik olarak Fakültemiz Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Cem BAYGIN ile Fakültemiz Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Ayhan UÇAR, Yrd.Doç.Dr. Alpaslan AKARTEPE ve Yrd.Doç.Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR’in konuşmacı olarak katıldığı bir Panel düzenlendi.
 
    Yeni Türk Borçlar Kanununun genel hükümler kısmında getirilen yeni düzenlemeler ile yapılan değişikliklerin ele alındığı panelde;
       –      Yrd.Doç.Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR, “Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine İlişkin Yenilik ve Değişiklikler”,
       –      Yrd.Doç.Dr. Alpaslan AKARTEPE, “Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerine İlişkin Yenilik ve Değişiklikler”,
       –      Prof.Dr. Cem BAYGIN,“Borç ilişkisinin Hükümleri ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesine ilişkin Yenilik ve Değişiklikler”,
       –      Yrd.Doç.Dr. Ayhan UÇAR, “Borç İlişkilerinde Özel Durumlar ve Taraf Değişikliklerine İlişkin Yenilikler”, konularında bilgi verdiler.
 
    Panele Erzincan Baro Başkanı Av. Can Tekin, baro yönetimi, baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ile hukuk fakültesi öğretim elemanları katıldı.

 

 

2 KASIM 2011

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre

Yakalama, Gözaltına Alma ve Tutuklama”

SEMİNER

 
2 Kasım 2011 tarihinde saat 14.00’de Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda Fakültemiz Ceza ve Ceza Usul Hukuku Araştırma Görevlileri Mehmet SAYDAM ve Mustafa ÇİÇEK tarafından“5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Yakalama, Gözaltına Alma ve Tutuklama”konularında bir seminer çalışması yapıldı.

 Seminere Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Habip YILMAZ, Müdür Yardımcıları ve Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ile Personeli katıldı. Seminerde yakalama ve gözaltına alma tedbirinin ceza muhakemesindeki yeri ve koşulları vurgulandıktan sonra gözaltı süreleri, gözaltına alınanların hakları, hukuka aykırı yakalama ve gözaltına alma sonucu doğan tazminat hakkı, tutuklamanın koşulları, tutuklama kararına itiraz, tutuklama süreleri ve uygulamada tutuklamayla ilgili yaşanan aksaklıklar değerlendirilerek dinleyicilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

 

 26 EKİM 2011

“Ceza Muhakemesinde Suçsuzluk Karinesi”  

PANEL

 

26 Ekim 2011 Çarşamba günü Fakültemiz Konferans Salonunda “Adalet Günü Etkinlikleri”kapsamında Panel düzenlendi. 
Erzincan Adliyesi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erzincan Baro Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen panelde “Ceza Muhakemesinde Suçsuzluk Karinesi” konusu işlendi.
Panele Erzincan Valisi Selman YENİGÜN, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan ÖZEL, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa SARIGEDİK, Erzincan Adliyesinde görevli Hakim ve Savcılar, Erzincan Barosu Avukatları ile İl Emniyet Teşkilatı mensupları, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Hukuk Fakültesi öğrencileri katıldı.

Panel, Hakkari Çukurca’da şehit olan Mehmetçiklerimiz ve Van Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cem BAYGIN’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet ŞAFAK, Erzincan Baro Başkanı Av. Can TEKİN ve Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burhan Caner HACIOĞLU’nun panelist olarak katıldığı etkinlikte, “Suçsuzluk Karinesi” konusunda hukuki değerlendirmeler yapıldı.

Panelde; Suçsuzluk karinesinin anlam ve kapsamı, etkinliğinin sağlanmasının ölçütleri, savunma hakkıyla ilişkisi, tutuklulukta makul sürelerin aşılmasının yarattığı sorunlar ele alınıp ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Panelin sonunda panelistler, katılımcılardan gelen muhtelif soruları cevaplandırdı.

 

1 EKİM 2011 

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu”

PANEL
 
1 Ekim 2011 tarihinde Erzincan Barosu konferans salonunda  baroya kayıtlı avukat ve stajyerlere yönelik olarak Fakültemiz Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. İbrahim ÖZBAY ile Fakültemiz Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat ERDEM’in konuşmacı olarak katıldığı bir Panel düzenlendi.
 

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdiği Yenilik ve Değişikliklerin incelendiği panele Erzincan Baro Başkanı Av. Can Tekin, Baro Yönetimi, baroya kayıtlı avukatlar, stajyer avukatlar ve birçok konuk katıldı.