Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Cem BAYGIN 
Dekan V.
 
Prof. Dr. Sururi AKTAŞProf. Dr. Ayhan DÖNER
Prof. Dr. M. Emin RUHİ
ÜyeÜyeÜye
   
Doç. Dr. Necdet TOZLU  Doç. Dr. Cem Şems TÜMER   
ÜyeÜye
  
  Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan AKARTEPE 
 Üye 
  
 
Yılmaz ÖZKER
Fakülte Sekreteri
(Raportör)