Prof. Dr. Cem BAYGIN   
  Dekan V.  
     
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Prof. Dr. Ayhan DÖNER Prof. Dr. M.Emin RUHİ
Üye Üye Üye
     
Prof. Dr. Cem BAYGIN   Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif ETGÜ
Özel Hukuk Bölüm Başkanı   Kamu Hukuku Bölüm Başkanı    
     
Doç. Dr. Necdet TOZLU   Doç. Dr. Cem Şems TÜMER
Üye   Üye
     
                 Dr. Öğretim Üyesi                   Fatih AYDEMİR  
  Üye  
     
 
Yılmaz ÖZKER
Fakülte Sekreteri
(Raportör)