*Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

* Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile  Kurumlar Arası Kredi Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik