Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Cem BAYGIN 
Dekan V.
 
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY
Prof. Dr. Şafak NARBAY
Üye Üye Üye
     
Doç. Dr. Selahattin YAVUZ     Doç. Dr. Hadi SAĞLAM        
Üye Üye
   
   Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan AKARTEPE  
  Üye  
   
 
Yılmaz ÖZKER
Fakülte Sekreteri
(Raportör)