Prof. Dr. Cem BAYGIN 
(Dekan V.) 
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY
Prof. Dr. Şafak NARBAY
(Üye) (Üye) (Üye)
Prof. Dr. M.Emin RUHİ                    Dr. Öğretim Üyesi                       Alpaslan AKARTEPE
(Üye) (Üye)
 
Yılmaz ÖZKER
Fakülte Sekreteri
(Raportör)