Prof. Dr. Cem BAYGIN 
Dekan V.
   
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Prof. Dr. Şafak NARBAY Prof. Dr. M.Emin RUHİ
Üye Üye Üye
Prof. Dr. Cem BAYGIN Prof. Dr. Cem BAYGIN
Özel Hukuk Bölüm Başkanı Kamu Hukuku Bölüm Başkanı     (Uhde) 
Doç. Dr. Selahattin YAVUZ Doç. Dr. Hadi SAĞLAM
Üye Üye
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet NAR
Üye
 
Yılmaz ÖZKER
Fakülte Sekreteri
(Raportör)