YAZ OKULU KAYIT İŞLEMLERİ

  • Öğrencilerimizin 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Yaz Okulu Ön Kayıt Formunu doldurup öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Öğrencilerimizin 17-19 Haziran 2019 tarihleri arasında açılacak olan Yaz Okulu Ön Kayıt Sisteminden alacakları dersleri online olarak seçmeleri gerekmektedir.
  • Derslerini kesinleştiren öğrencilerimizin yaz okulu katkı payı ödemelerini bu tarihlerde gerçekleştirdikten sonra banka dekontu ve yaz okulu kesin kayıt formunu ise 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında öğrenci işleri birimine şahsen ya da noter onaylı vekili ile teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Derslerini kesinleştiremeyen öğrencilerin ise 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında almak istediği dersleri kesin olarak belirledikten sonra Yaz Okulu Başvuru Formunu doldurup yaz okulu katkı payı ödemelerini HALKBANK nezdinde açılan TR86 0001 2009 3440 0006 0000 72 IBAN numaralı hesaba yatırıp dekontların asıllarını öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Kesin kayıt işlemleri şahsen ya da noter onaylı vekalet ile yapılacaktır.

 

17.05.2019 tarih ve 4/1-2 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaz okulunda açılması planlanan dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

BİRİNCİ SINIF

DERSİN ADID.SAKTSÖĞRETİM ELEMANI
Anayasa Hukukunun Genel Esasları46Dr. Öğr. Üyesi İsmail KÖKÜSARI
Türk Anayasa Hukuku46Dr. Öğr. Üyesi İsmail KÖKÜSARI
Hukuk Başlangıcı34Dr. Nesrin DABANLIOĞLU ALANUR
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku46Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR
Aile Hukuku46Prof. Dr. Cem BAYGIN / Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR

İKİNCİ SINIF

DERSİN ADID.SAKTSÖĞRETİM ELEMANI
Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I45Dr. Öğr. Üyesi B. Caner HACIOĞLU

/ Öğr. Gör. Dr. Ercan YAŞAR

Ceza Hukuku (Genel Hükümler) II46Dr. Öğr. Üyesi B. Caner HACIOĞLU
İdare Hukuku46Dr. Öğr. Üyesi S. Abdullah AKKOYUNLU
İdari Yargılama Hukuku23Dr. Öğr. Üyesi S. Abdullah AKKOYUNLU
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I46Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II46Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE

ÜÇÜNCÜ SINIF

DERSİN ADID.SAKTSÖĞRETİM ELEMANI
Ceza Hukuku (Özel Hükümler) I34Dr. Öğr. Üyesi B. Caner HACIOĞLU
Ceza Hukuku (Özel Hükümler) II34Dr. Öğr. Üyesi B. Caner HACIOĞLU
Ticari İşletme Hukuku34Prof. Dr. Şafak NARBAY

/ Dr. Öğr. Üyesi Şengül AL KILIÇ /

Dr. Öğr. Üyesi Melih SÖNMEZ

Ortaklıklar Hukuku34Prof. Dr. Şafak NARBAY / Dr. Öğr. Üyesi Şengül AL KILIÇ / Dr. Öğr. Üyesi Melih SÖNMEZ
Medeni Usul Hukuku I34Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR

/ Dr. Nagehan OKUMUŞ

Medeni Usul Hukuku II34Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDEMİR /

Dr. Nagehan OKUMUŞ

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I23Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE
Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II23Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE

DÖRDÜNCÜ SINIF

DERSİN ADID.SAKTSÖĞRETİM ELEMANI
Ceza Usul Hukuku I33Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAYDAM

/ Öğr. Gör. Dr. Ercan YAŞAR

Ceza Usul Hukuku II34Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAYDAM

/ Öğr. Gör. Dr. Ercan YAŞAR

Miras Hukuku I23Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR / Dr. A. Ceyhun ÇAKIR
Miras Hukuku II23Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR / Dr. A. Ceyhun ÇAKIR
Kıymetli Evrak Hukuku24Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÇİFTÇİ

/ Dr. Öğr. Üyesi Melih SÖNMEZ

Milletlerarası Özel Hukuk I23Öğr. Gör. Dr. Esra YILDIZ ÜSTÜN
Milletlerarası Özel Hukuk II23Öğr. Gör. Dr. Esra YILDIZ ÜSTÜN
İş Hukuku I23Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu ÖZER
İş Hukuku II23Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu ÖZER

 

 

 

KARAR 4/2

2018-2019 eğitim- öğretim yılında Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları’ nın 9. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “Öğrenciler bu uygulama esasları hükümlerine uygun olarak, yurtiçindeki Üniversiteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin yaz okullarından ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri ilgili birimin yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla alabilir.” hükmü gereği ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esasların uygulanmasına;

a) Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerin müfredat programında yer alıp da Yaz Okulu programında açılmayan dersleri ilgili yıldaki taban puanı Fakültemize eşit veya yüksek olan diğer üniversitelerin Hukuk Fakültesi Yaz Okulu programlarından alabilmelerine izin verilmesine,

b) Yaz Okulu programında başka bir Fakülteden alınacak derslerin, içerik bakımından fakültemiz müfredat programında yer alan dersler ile eşdeğer olmasına,

c) Öğrencilerin Yaz Okulu Uygulama Esasları’ nın 9. maddesinin 3. fıkrasına göre toplam dört (4) dersten fazla olmamak koşuluyla azami yirmi (20) kredilik/AKTS ders alabilmelerine,

d) Öğrencilerin, Fakültemiz Özel Hukuk ve Kamu Hukuku bölümlerinde yer alan zorunlu dersleri yalnızca hukuk fakültelerinin açmış oldukları yaz okulu programlarından alabilmelerine,

– İktisada Giriş, İktisat I, İktisat II, Maliye I ve Maliye II, derslerini hukuk fakültelerinin yanı sıra iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile siyasal bilgiler fakültelerinden alabilmelerine,

– Seçmeli derslerden; Sosyoloji, İstatistik, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Etkili İletişim, Kamu Maliyesi, Vergi Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Siyaset Sosyolojisi ve Rekabet Hukuku derslerini iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile siyasal bilgiler fakültelerinden; İslam Hukuku dersini ilahiyat fakültelerinden, Bilim Felsefesi ve Metodolojisi dersini herhangi bir lisans programından, Mesleki Yabancı Dil (İngilizce), Mesleki Yabancı Dil (Fransızca) ve Mesleki Yabancı Dil (Almanca)  derslerini Yabancı Diller Yüksekokulundan alabilmelerine,

– Ortak zorunlu dersleri (Türk Dili I, Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II) ise lisans eğitimi veren herhangi bir fakültenin örgün veya uzaktan eğitim programından alabilmelerine,

e) Diğer üniversitelerin yaz okulu programlarından ders alacak öğrencilerin, başarısız oldukları veya notunu yükseltmek istedikleri derslere karşılık yaz okulu programından hangi dersleri alacaklarını bir dilekçe ile Dekanlığa bildirmelerine,

f) Başka bir üniversitenin yaz okulu programından ders alan Fakültemiz öğrencilerinin, ilgili fakülteden aldıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren onaylı not dökümünün aslını en geç 09.09.2019 tarihine kadar bir dilekçe ile dekanlığımıza bildirmelerine ve yaz okulu programında ders alan öğrencilerin diğer işlemlerinin buna göre yapılmasına,

g) Bunun dışında, öğrencilerin yaz okulu programı süresince öğrenimlerinde ilgili üniversitenin Yaz Okulu Yönetmeliği ile Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları ve Erzincan Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabi olmalarına,

ğ) Başka bir üniversitenin yaz okulu programına yapılan ders kayıtlarının yukarıda belirtilen esaslara aykırı olması halinde, bu öğrencilerin aldıkları derslerin kabul edilmemesine,

h) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz yaz okulunda açılmasına karar verilen derslere kayıt yaptıran öğrenci sayıları 25’in altında olduğu takdirde, dersi verecek öğretim elemanının kabul ettiğini Dekanlığımıza yazılı olarak bildirmesi şartıyla, Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Esasları’nın 8. maddesinin 1. fıkrasına göre yaz okulu programında bu derslerin açılmasına,

ı) Diğer üniversitelerin öğrencilerinin Fakültemiz Yaz Okulu programına kabul edilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.