KARAR

       Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (ç) fıkrasına göre, sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak başarısız olduğundan dolayı mezun olamayan öğrenciler için Fakültemiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yaz okulu dönemi sonu tek ders sınavlarının 02.10.2018 tarihinde saat 10.00’da yapılmasına, tek ders sınavına girmek isteyen öğrencilerin 01.10.2018 tarihine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile müracaat etmelerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR

     Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. maddesinin 6. bendinin (f) fıkrasına göre 2017-2018 eğitim- öğretim yılı yaz okulu dönemi sonunda GANO’ları 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten bir mezuniyet GANO baraj sınav hakkı verilmesine; bu durumda olan öğrencilerin 02.10.2018 tarihine kadar Dekanlığımıza bir dilekçe ile müracaat etmelerine ve sınavlarının 03.10.2018- 05.10.2018 tarihleri arasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.