Genel Kamu Hukuku A.B.D. öğretim üyesi Doç. Dr.  Muhammed Emin RUHİ, 15 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Profesör Doktor kadrosuna atanmıştır.

İdare Hukuku A.B.D. öğretim elemanı Arş. Gör. Dr.  Sencer Abdullah AKKOYUNLU, 24 Temmuz 2018 tarihi itibariyle  Doktor Öğretim Üyeliği kadrosuna atanmıştır.

***Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.***